Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara 22.01.2015.

Na osnovu clana 65. Zakona о tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i tačke 2. Uputstva о načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Veterinarski zavod SUВOТICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, sa sedištem u Subotici, Beogradski put 123 (matični br. 08048908) izdaje
Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

Izveštaj možete pogledati ovde.