Izveštaj sa održane vanredne sednice skupštine akcionara