Obaveštenje o redovnoj godišnjoj skupštini akcionara 27.6.2014. godine

Veterinarski zavod Subotica AD upućuje poziv akcionarima za redovnu godišnju skupštinu akcionara 27.6.2014. godine.

Dokumenta:

Poziv za skupštinu akcionara
Odluka o sazivanju skupštine
Predlog odluka
Punomoć za skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu za pravna lica
Formular za glasanje u odsustvu za fizička lica