Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 20.04.2015. godine