Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara 22.01.2015.