Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

20.02.2018
Deo redovnih aktivnosti Veterinarskog zavoda Subotica, članice Victoria Group, jeste edukacija farmera koji se bave stočarskom proizvodnjom. Tokom februara kompanija je organizvala i učestvovala na...