Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

23.03.2017
Veterinarski zavod Subotica, članica Victoria Group, pripremio je novi kompanijski video kao podršku prodaji. Trominutni film sumira razvoj Zavoda i uspehe u poslovanju