Sektori Kompanije

GENERALNI DIREKTOR
Srđan Popov

Rukovodilac službe prodaje hrane za životinje
Dalibor Dragičević
Tel. 381 63 206 263
dalibor.dragicevic@victoriagroup.rs

Rukovodilac službe prodaje biofarmacije
Vesna Raić Ivošević
Tel. 381 63 267 972
vesna.raic.ivosevic@victoriagroup.rs

Marketing menadžer
Slađana Kovčin
Tel. 381 63 103 11 58
sladjana.kovcin@victoriagroup.rs

Servis kupaca
Tel. 381 24 624 151