Sektori Kompanije

GENERALNI DIREKTOR
Tomislav Jakić
Tel. 381 24 624 103
tomislav.jakic@victoriagroup.rs

Direktor sektora proizvodnje hrane za životinje
Aleksandar Stajčić
Tel. 381 63 108 5716
aleksandar.stajcic@victoriagroup.rs

Direktor sektora proizvodnje biofarmacije
Marko Kirovski
Tel. 381 24 624 188
marko.kirovski@victoriagroup.rs

Direktor komercijalnog sektora
Vladimir Ognjenović
Tel. 381 63 334 414
vladimir.ognjenovic@victoriagroup.rs

Direktor nabavke
Goran Vujasinović
Tel. 381 24 624 169
goran.vujasinovic@victoriagroup.rs

Direktor logistike
Jerkan Aleksandar
Tel. 381 24 624 143
aleksandar.jerkan@victoriagroup.rs

Direktor naplate potraživanja
Vladan Milosavljević
Tel. 381 63 103 1141
vladan.milosavljevic@victoriagroup.rs

Direktor finansijskog sektora
Maja Tatić
Tel. 381 24 624 103
maja.tatic@victoriagroup.rs

HR menadžer
Ljiljana Obradović
Tel. 381 24 624 197
ljiljana.obradovic@victoriagroup.rs

Rukovodilac službe za BZNR I ZŽS
Zorica Džinić
Tel. 381 24 624 198
zorica.dzinic@victoriagroup.rs

Rukovodilac službe za pravne i opšte poslove
Slavica Batinica
Tel. 381 24 624 158
slavica.batinica@victoriagroup.rs

Šef registracije proizvoda
Mirko Mrkuš
Tel. 381 62 801 5057
mirko.markus@victoriagroup.rs

Rukovodilac centra za kontrolu kvaliteta
Robert Čepela
Tel. 381 24 624 122
robert.cepela@victoriagroup.rs

Rukovodilac centra za obezbeđenje kvaliteta
Suzana Jovanović
Tel. 381 24 624 138
suzana.jovanovic@victoriagroup.rs

Odgovorno lice za puštanje serije leka u promet
Predrag Obradović
predrag.obradovic@victoriagroup.rs

Rukovodilac službe za nabavku
Tanja Maravić
Tel. 381 24 624 100
tanja.maravic@victoriagroup.rs

Marketing menadžer
Slađana Kovčin
Tel. 381 24 624 169, 381 63 103 1158
sladjana.kovcin@victoriagroup.rs

SLUŽBA PRODAJE NA INOSTRANOM TRŽIŠTU

Menadžer
Rade Bulajić
Tel. 381 63 464 696
rade.bulajic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje na inostranom tržištu
Jovana Tomičić
Tel. 381 63 560 299
jovana.tomicic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje na inostranom tržištu
Miloš Hrnjez
Tel. 381 63 359 612
milos.hrnjez@victoriagroup.rs

SLUŽBA PRODAJE HRANE ZA ŽIVOTINJE

Menadžer prodaje - Severnobački i Severnobanatski okrug
Mihaljev Dragić
Tel. 381 63 103 1969
dragic.mihaljev@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje - Zlatiborski i Moravički okrug
Dejan Karović
Tel. 381 63 103 1424
dejan.karovic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje - Južnobački i Zapadnobački okrug
Dalibor Dragičević
Tel. 381 63 206 263
dalibor.dragicevic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje - Nišavski, Pirotski i Toplički okrug
Sveta Todorović
Tel. 381 63 103 1020
sveta.todorovic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje - Sremski i Beogradski okrug
Dejan Savić
Tel. 381 63 256 551
dejan.savic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje - Pčinjski okrug
Tanja Nikolić
Tel. 381 63 103 4491
tanja.nikolic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje - Rasinski i Raški okrug
Dušan Aleksić
Tel. 381 63 489 873
dusan.aleksic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje - Šumadijski, Pomoravski i Podunavski okrug
Tadija Tisić
Tel. 381 63 489 874
tadija.tisic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje – Kolubarski i Mačvanski okrug
Sudžum Marko
Tel. 381 62 103 1472
marko.sudzum@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje – Braničarski, Borski i Zaječarski okrug
Pašalić Nenad
Tel. 381 63 268 306
nenad.pasalic@victoriagroup.rs

Rukovodilac Službe back office
Vladan Zubac
Tel. 381 63 103 4482
vladan.zubac@victoriagroup.rs

Poslovođa FARMA DISKONTA Subotica, Beogradski put 117
Stantić Bernadeta
Tel. 381 24 523 921, 381 24 523 922

SLUŽBA PRODAJE HRANE ZA RIBE I PET

Menadžer
Slavica Milošević
Tel. 381 63 1031 475
slavica.milosevic@victoriagroup.rs

SLUŽBA PRODAJE BIOFARMACIJE

Menadžer
Vesna Raić Ivošević
Tel. 381 63 267 972
vesna.raic.ivosevic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje biofarmacije - Bačka
Borislav Stojilović
Tel. 381 63 105 4471
borislav.stojilovic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje biofarmacije
Igor Glišić
Tel. 381 63 103 1132
igor.glisic@victoriagroup.rs

Menadžer prodaje biofarmacije - južna Srbija
Marko Ristić
Tel. 381 63 103 1101
marko.ristic@victoriagroup.rs