Premix and super premix

Product name Product description
Vetamix S-2 Premix 3% for pigs
Vetamix P Premix 3% for pigs
Kovimin Premix 3% for hourses
Vetamix S-2 PLUS Special premix 3% for pigs
Vetamix S-1 PLUS Special premix 3% for pigs
Vetamix P PLUS Special premix 3% for pigs
Viamin S-2 PLUS Special premix 1% for pigs
Viamin S-1 PLUS Special premix 1% for pigs
Viamin P PLUS Special premix 1% for pigs
Vetamino start 10% sa betainom Premix 10% for pigs
Premix za odbijanje prasadi 10% Premix 10% for pigs
Vetamino start 10% Premix 10% for pigs
Vetamino aktiv 4% Premix 4% for pigs
Vetamino Tov Premix 3% for pigs
Vetamix S-1 Premix 3% for pigs
Vetamino aktiv Premix 3% for pigs
Viamin S-2 Premix 1% for pigs
Jeftin tov Premix 3% for pigs
Viamin P/K Premix 1% for pigs
Viamin S-1 Premix 1% for pigs
Viamin P Premix 1% for pigs
Specijalni vetamix za priplodne junice Special mixtures and premixes for cows
Specijalni vetamix za telad Special mixtures and premixes for cows
Specijalni premiks za zasušene krave Special mixtures and premixes for cows
Specijalni premiks za krave u laktaciji Special mixtures and premixes for cows
Specijalni premiks za priplodne junice Special mixtures and premixes for cows
Specijalni premiks za telad Special mixtures and premixes for cows
Specijalni Super KM-30 % Special mixtures and premixes for cows
Specijalna grover smeša za ishranu teladi - 16% proteina Special mixtures and premixes for cows
Specijalna starter smeša za ishranu teladi - 18% proteina Special mixtures and premixes for cows
Specijalna smeša za ishranu zasušenih krava – 14% Special mixtures and premixes for cows
Specijalna smeša za ishranu priplodnih junica - 15% Special mixtures and premixes for cows
Specijalna smeša KM - 20% Special mixtures and premixes for cows
Specijalna smeša KM - 18% Special mixtures and premixes for cows
Specijalna smeša KM - 16% Special mixtures and premixes for cows
Vetamix laktopuf 4% Premix 4% for ruminants
Vetamix TG Premix 3% for ruminants
Vetamix J Premix 3% for ruminants
Vetamix T Premix 3% for ruminants
Vetamix M Premix 3% for ruminants
Bovifos Premix 2% for ruminants
Viamin TG Premix 1% for ruminants
Viamin J Premix 1% for ruminants
Viamin T Premix 1% for ruminants
Viamin M Premix 1% for ruminants
Specijalni vetamix za krave u laktaciji Special mixtures and premixes for cows
Vetamix Ću-F Premix 3% for turkeys
Viamin Ću-F Premix 1% for turkeys
Jaja kolor 1-2 % premiksa za živinu Premix 10% for poultry
PREMIKS “ZA – JAJA” Premix 10% for poultry
Vetamix Ž-3 Premix 3% for poultry
Vetamix Ž-2 Premix 3% for poultry
Vetamix Ž-1 Premix 3% for poultry
Viamin Ž-3 Premix 1% for poultry
Viamin Ž-2 Premix 1% for poultry
Viamin Ž-1 Premix 1% for poultry