Finansijski izveštaji

2018. godina

Godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu

Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj

Polugodišnji finansijski izveštaj

2017. godina

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu

Polugodišnji finansijski izveštaj

Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj

2016. godina

Godišnji finansijski izvestaj za 2016.godinu

Konsolidovani godišnji finansijski izvestaj za 2016.godinu

2015. godina

Godišnji finansijski izvestaj  za 2015 .godinu  sa mišljenjem revizora

Konsolidovani godišnji finansijski izvestaj  za 2015 .godinu  sa mišljenjem revizora

Polugodišnji finansijski izveštaj

Konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj

2014. godina

Mišljenje revizora sa izveštajem o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2014. godinu

Mišljenje revizora sa izveštajem o pojedinačnim finansijskim izveštajima za 2014. godinu

 

2013. godina

Koгigovani konsolidovani godišnji izveštaj о poslovanju za 2013. godinu

Revizorski korigovani konsolidovani izveštaj za 2013. godinu

Korigovani konsolidovani finansijski izveštaj za 2013. godinu

Korigovani finansijski izveštaj za 2013. godinu

Revizorski izveštaj za 2013. godinu

Korigovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

Redovni godišnji finasijski izveštaj za 2013. godinu

Polugodišnji korigovani konsolidovani izveštaj za 2013. godinu

Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2013. godine

Polugodišnji  izveštaj za prvo polugodište 2013. godine

2012. godina

Revizorsko mišljenje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu

Korigovani konsolidovani finansijski izveštaj sa napomenama za 2012. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaj sa napomenama za 2012. godinu

Finansijski izveštaj sa napomenama za 2012. godinu

Revizorsko mišljenje finansijskog izveštaja za 2012. godinu

Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2012. godine

Polugodišnji  izveštaj za prvo polugodište 2012. godine

2011. godina

Konsolidovani finansijski izveštaj sa napomenama za 2011. godinu

Finansijski izveštaj sa napomenama za 2011. godinu

Izveštaj revizora konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Revizorsko mišljenje finansijskog izveštaja za 2011. godinu

2010. godina

Konsolidovani finansijski izveštaj sa napomenama za 2010. godinu

Finansijski izveštaj sa napomenama za 2010. godinu

Revizorsko mišljenje finansijskog izveštaja za 2010. godinu

2009. godina

Izveštaj revizora konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu

Revizorsko mišljenje za finansijski izveštaj za 2009. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaj sa napomenama za 2009. godinu

Finansijski izveštaj sa napomenama za 2009. godinu

2008. godina

Revizorsko mišljenje za finansijski izveštaj za 2008. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaj sa napomenama za 2008. godinu

Finansijski izveštaj sa napomenama za 2008. godinu