O nama

Veterinarski zavod Subotica predstavlja najzaokruženiji sistem u oblasti veterine u Srbiji i danas je jedina kompanija koja pruža kompletno rešenje u stočarskoj proizvodnji – od preventive, preko ishrane, do lečenja životinja.

Svojom tehnologijom ova kompanija obuhvata proizvodnju četiri osnovna segmenta:

  • Proizvodnju hrane za životinje - stočna hrana, ekstrudirana hrana za pse Dog&Style, ekstrudirana hrana za ribe Soprofish i dr.
  • Proizvodnju hemofarmaceutskih preparata: tečne i čvrste farmaceutske forme
  • Proizvodnju bioloških preparata: virusne i bakterijske vakcine i serumi
  • Proizvodnju i usluge iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD)

Od trenutka priključenja poslovnom sistemu Victoria Group 2005. godine, Veterinarski zavod Subotica beleži stalan rast poslovnih rezultata. Takođe, tada počinje veliki investicioni ciklus u okviru koga je do sada pušten u rad pogon za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, sprovedena kompletna gasifikacija Zavoda, otvorene fabrike za proizvodnju ekstrudirane hrane za ribe i proizvodnju čvrstih i tečnih farmaceutskih formi.

Zahvaljujući proizvodnji u skladu sa ISO standardima, kao i HACCP i GMP sertifikatima, Veterinarski zavod Subotica je danas jedna od najkonkurentnijih kompanija na tržištu Srbije, a ostvaruje značajni izvozni plasman na tržištima regiona i Evropske unije, a od nedavno i na tržištu Rusije.