Osnovni podaci

Proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD

Poslovno ime: Veterinarski zavod Subotica A.D.

Pravna forma: Akcionarsko društvo

Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

Tel: +381 24 624 100, +381 11 208 49 70

Fax: +381 24 567 736

Vebsajt: www.vetzavodsubotica.rs

Godina osnivanja: 1921.

PIB: 100845844

Matični broj: 08048908

Tekući račun:
Banca Intesa 160-9601-82
Komercijalna banka 205-78071-33 1
Erste 340-11005175-04 2