Sistem kvaliteta

Jačanje pozicije Veterinarskog zavoda Subotica na domaćem, ali i inostranim tržištima, garantuje stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i unapređenje svih proizvodnih i poslovnih procesa. Sistem kvaliteta je ugrađen u svim segmentima poslovanja i u svim fazama identifikovanih procesa u proizvodnji – od razvoja proizvoda do kontrole, skladištenja i distribucije.

U okviru sistema menadžementa kvalitetom misija Veterinarskog zavoda Subotica je da stalnim poboljšanjem ukupnih performansi proizvodnje ostvaruje proizvodnju veterinarskih lekova, veterinarskih vakcina, hrane za životinje, biocida (DDD sredstava) i DDD usluga, na najvišem mogućem nivou kvaliteta i bezbednosti, obezbeđujući na taj način zadovoljenje očekivanja i zahteva korisnika, uz istovremeno poštovanje svih relevantnih zakona i propisa, kao i međunarodnih standarda. U skladu sa time doneta je:

POLITIKA INTEGRALNE PRIMENE STANDARDIZOVANIH MENADŽMENT SISTEMA

 

Obezbeđenje kvaliteta

Ciljevi Centra za obezbeđenje kvaliteta su da se kao rezultat procesa u kompaniji, od nabavke polaznih materijala, preko proizvodnje do završne kontrole, čuvanja i distribucije na tržište dobije bezbedan proizvod zahtevanog i ujednačenog kvaliteta. Aktivnosti obezbeđenja kvaliteta su usmerene na implementaciju i održavanje potpune usklađenosti poslovanja kompanije sa svim aktuelnim zahtevima regulative u oblasti proizvodnje hrane za životinje, veterinarskih lekova, veterinarskih vakcina i biocida.

Kontrola kvaliteta

Laboratorijski deo kontrole kvaliteta čine laboratorije za hemijska ispitivanja i laboratorije za mikrobiološka ispitivanja. Centar kontrole kvaliteta je nezavistan u svom radu. Veterinarski zavod Subotica je uspostavio odgovarajući sistem kontrole kvaliteta i raspolaže kadrom i opremom za obavljanje neophodnih ispitivanja svih ulaznih materijala, kao i za ispitivanje poluproizvoda, međuproizvoda i gotovih proizvoda. Procena kvaliteta finalnog proizvoda obuhvata sve značajne faktore, uključujući uslove proizvodnje, rezultate procesne kontrole, izveštaj o postupcima proizvodnje (uključujući i pakovanje), kao i odgovarajuću prateću dokumentaciju o usaglašnosti sa specifikacijom gotovog proizvoda.

Standardi i sertifikati

Proizvodnja hrane i lekova za životinje u Veterinarskom zavodu Subotica organizovana je u skladu sa svim relevantnim međunarodnim standardima i domaćom zakonskom regulativom. Od 2000 godine kontinuirano održavamo i sertifikujemo QMS standard. Zavod je prva veterinarska institucija u Srbiji koja je dobila HACCP sertifikat a zatim i sertifikat ISO 22000:2005, i jedina srpska kompanija koja se bavi proizvodnjom veterinarskih lekova koja je dobila EU GMP sertifikat izdat od strane „Bulgarian Food and Safety Agency" za oba hemofarmaceutska pogona (pogon za proizvodnju tečnih farmaceutskih formi u Subotici i pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi u Srpskoj Crnji). Ovim je potvrđeno da farmaceutska proizvodnja Veterinarskog zavoda Subotica odgovara zahtevima farmacutske regulative za proizvodnju lekova propisanih evropskim smernicama Dobre proizvođačke prakse (EU GMP). Za DDD uslugu obezbedili smo uslove i sertifikovali standarde ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

U Veterinarskom zavodu Subotica proizvodnja se odvija u skladu sa sledećim standardima:

  • ISO 9001:2008 – Sistem menadžmenta kvalitetom
  • ISO 22000:2005 – Sistem upravljanja bezbednošću hrane, i u okviru njega HACCP principi (Hazard Analysis and Critical Control Points)
  • GMP (Good Manufacturing Practise) – nacionalni sertifikat Dobre proizvođačke prakse za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi
  • GMP (Good Manufacturing Practise) – nacionalni sertifikat Dobre proizvođačke prakse za proizvodnju tečnih farmaceutskih formi
  • EU GMP - evropski sertifikat Dobre proizvođačke prakse koji potvrđuje usklađenost sa evropskom farmaceutskom regulativom za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi
  • EU GMP - evropski sertifikat Dobre proizvođačke prakse koji potvrđuje usklađenost sa evropskom farmaceutskom regulativom za proizvodnju tečnih farmaceutskih formi
  • ISO 14001:2004  – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
  • ISO 45001:2018 – Sistem upravljanja pružanjem usluga dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije