Arhiva obaveštenja

16.08.2019 Nacrt plana podele
22.04.2019 Obaveštenje akcionarima u vezi sa promenom pravne forme
23.07.2018 Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija
26.05.2015 Obaveštenje o redovnoj skupštini akcionara 26.6.2015.
11.05.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 04.05.2015. godine
30.04.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 24.04.2015. godine
30.04.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 20.04.2015. godine
30.04.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 14.04.2015. godine
30.04.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 7.04.2015. godine
30.04.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 7.04. 2015. godine
2.02.2015 Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara 22.01.2015.
27.01.2015 Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara 22.01.2015.
31.12.2014 Obaveštenje o vanrednoj skupštini akcionara 22.1.2015. godine
5.09.2014 Obaveštenje o vanrednoj skupštini akcionara 29.9.2014. godine.
1.07.2014 Održana redovna Skupština akcionara
27.05.2014 Obaveštenje o redovnoj godišnjoj skupštini akcionara 27.6.2014. godine
30.09.2013 Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara 27.09.2013. godine
6.09.2013 Obaveštenje o vanrednoj sednici skupštine akcionara
3.09.2013 Polugodišnji izveštaji za 2013. godinu
2.07.2013 Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara
2.07.2013 Prečišćen tekst statuta i odluka o izmeni statuta Veterinarskog zavoda Subotica
1.07.2013 Izveštaj sa redovne godišnje skupštine
28.05.2013 Poziv za sazivanje redovne godišnje skupštine
10.05.2013 Objavljeni finansijski izveštaji za 2012. godinu
22.11.2012 Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija

Pages