Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 24.04.2015. godine