OBRAZAC IZVEŠTAJA O NEŽELJENIM REAKCIJAMA NA LEK

Ukoliko sumnjate na neželjenu reakciju u vezi sa primenom jednog ili više naših lekova, molimo Vas da popunite ovaj obrazac. Nemojte odustati ako Vam neki podaci nedostaju, jer ova prijava može biti značajna za bezbednu primenu lekova.

PODACI O NADLEŽNOM VETERINARU

PODACI O VLASNIKU ŽIVOTINJE

PODACI O PACIJENTU

Razlog za primenu leka

PODACI O SUSPEKTNOM LEKU

PODACI O NEŽELJENOJ REAKCIJI

ISHOD NRL

Eutanazirana
Uginula
Lečena bez posledica
Lečena sa posledicama
Nepoznato

NRL KOD LJUDI