Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

22.05.2019
U sklopu aktivnosti povodom 86. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, kompanije Victoria Logistic i Veterinarski zavod Subotica, organizovale su tradicionalni „Dan za partnere".