Dijetetski preparati

Naziv proizvoda Namena proizvoda
LAKSANTIV Dijetetsko sredstvo za životinje
VITAMIN C Vitaminski dodatak hrani za životinje
NEOSANINGEST® Dijetetsko sredstvo za preživare
ŽIVIMICIN® TOV Vitaminsko-mineralni dodatak hrani za brojlere
AMIVIT Dijetetski preparat
SUBOVIT-ol AD3E Dijetetski preparat