Hrana za preživare

Naziv proizvoda Namena proizvoda
BENEFIT KRAVE MUZARE 2 15% granule za krave muzare do 20l/dan mleka
BENEFIT KRAVE MUZARE 1 18% granule za krave muzare preko 20l/dan mleka
BENEFIT TOV JUNADI 2 12% granule za tov junadi II preko 350kg
BENEFIT TOV JUNADI 1 14% granule za tov junadi I od 250-350kg
Super za telad - SUPER NARANDŽASTI Dopunska smeša za ishranu teladi
Ovce i koze Potpuna smeša za ovce i koze
Super za goveda - SUPER BELI Dopunska smeša za ishranu goveda
Super za krave muzare - SUPER CVRVENI Dopunska smeša za krave muzare
Tov junadi 2 Potpuna smeša za tov junadi
Tov junadi 1 Potpuna smeša za tov junadi
Telad 2 - Grover Potpuna smeša za telad
Telad 1 - Starter Potpuna smeša za telad
Krave muzare 2 Potpuna smeša za krave muzare
Krave muzare 1 Potpuna smeša za krave muzare