Premiksi i super premiksi

Naziv proizvoda Namena proizvoda
Super premix za krave muzare za ishranu krava muzara
Super premix za tov junadi za ishranu junadi od 250kg do kraja tova
Super premix za telad za ishranu teladi od 50kg do 250kg
Super premix za koke nosilje, sa karofilom za ishranu koka nosilja u eksploataciji
Super premix za završni tov pilića za ishranu brojlera u završnoj fazi tova
Super premix za intenzivan tov pilića za ishranu pilića od 1. do 35. dana
Super premix za krmače dojare za ishranu krmača dojara
Super premix za suprasne krmače za ishranu suprasnih krmača
Super premix za tov svinja za tov svinja preko 25kg do kraja tova
Super premix za prasad sa simbiotikom za ishranu prasadi u početnom tovu
Kovimin Premiks 3% za konje
Vetamix S-2 PLUS Specijalni premiksi 3% za svinje
Vetamix S-1 PLUS Specijalni premiksi 3% za svinje
Vetamix P PLUS Specijalni premiksi 3% za svinje
Viamin S-2 PLUS Specijalni premiksi 1% za svinje
Viamin S-1 PLUS Specijalni premiksi 1% za svinje
Viamin P PLUS Specijalni premiksi 1% za svinje
Vetamino start 10% sa betainom Premiksi 10% za prasad
Premix za odbijanje prasadi 10% Premiksi 10% za prasad
Vetamino start 10% Premiksi 10% za prasad
Vetamino aktiv 4% Premiksi 4% za prasad
Vetamino Tov Premiksi 3% za svinje
Vetamino aktiv Premiksi 3% za svinje
Vetamix S-2 Premiksi 3% za svinje
Vetamix S-1 Premiksi 3% za svinje
Vetamix P Premiksi 3% za svinje
Jeftin tov Premiksi 2% za svinje
Viamin S-2 Premiksi 1% za svinje
Viamin S-1 Premiksi 1% za svinje
Viamin P/K Premiksi 1% za svinje
Viamin P Premiksi 1% za svinje
Specijalni vetamix za krave u laktaciji Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalni vetamix za priplodne junice Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalni vetamix za telad Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalni premiks za zasušene krave Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalni premiks za krave u laktaciji Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalni premiks za priplodne junice Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalni premiks za telad Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalni Super KM-30 % Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalna grover smeša za ishranu teladi - 16% proteina Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalna starter smeša za ishranu teladi - 18% proteina Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalna smeša za ishranu zasušenih krava – 14% Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalna smeša za ishranu priplodnih junica - 15% Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalna smeša KM - 20% Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalna smeša KM - 18% Specijalne smeše i premiksi za krave
Specijalna smeša KM - 16% Specijalne smeše i premiksi za krave
Vetamix laktopuf 4% Premiksi 4% za preživare
Vetamix TG Premiksi 3% za preživare
Vetamix J Premiksi 3% za preživare
Vetamix T Premiksi 3% za preživare
Vetamix M Premiksi 3% za preživare
Bovifos Premiksi 2% za preživare
Viamin TG Premiksi 1% za preživare
Viamin J Premiksi 1% za preživare
Viamin T Premiksi 1% za preživare
Viamin M Premiksi 1% za preživare
Vetamix Ću-F Premiks 1% za ćurke
Viamin Ću-F Premiks 1% za ćurke
Jaja kolor 1-2 % premiksa za živinu Premiksi 10% za živinu
PREMIKS “ZA – JAJA” Premiksi 10% za živinu
Vetamix Ž-3 Premiksi 3% za živinu
Vetamix Ž-2 Premiksi 3% za živinu
Vetamix Ž-1 Premiksi 3% za živinu
Viamin Ž-3 Premiksi 1% za živinu
Viamin Ž-2 Premiksi 1% za živinu
Viamin Ž-1 Premiksi 1% za živinu