AMIVIT

Aminokiselinsko-vitaminski preparat za živinarstvo

SASTAV: 1 g  praška sadrži:
Vitamin A:  600 i.j.
Vitamin D3:  400 i.j.
Vitamin E:  400 µg
Vitamin B1:  720 µg
Vitamin B2:  1.40 mg
Vitamin B3:  (Nikotinamid)  14 mg
Vitamin B5:  4 mg
Vitamin B6:  1.40 mg
Vitamin B12: 0.4 µg
Vitamin K3:  200 µg
Folna kiselina:  22 µg
Vitamin H (Biotin):  60 µg
Askorbinska kiselina (Vitamin C):  300 µg
L-Treonin:  150 mg
L-Triptofan:  32 mg
DL-Metionin:  100 mg
L-Lizin:  170 mg

DELOVANJE: Usled nedostatka vitamina i aminokiselina u organizmu dolazi do metaboličkih promena, kao sto su smanjeno uzimanje hrane, gubitak na težini ili pad nosivosti. Amivit je preparat namenjen povećanju otpornosti organizma, boljem iskorišćavanju hrane, bržem prirastu u težini, smanjenju gubitka kod pilića, boljoj nosivosti i smanjenju stresa kod živine usled cepljenja, premeštanja, vremenskih neprilika.

CILJNE VRSTE: Brojleri, kokoši nosilje

NAČIN PRIMENE I DOZE: Za piliće: 5 g Amivita rastvoriti u 1 l vode za piće i davati u toku prvih 7 dana života, a kasnije po potrebi ili periodično u intervalima od 3-5 dana 20 g Amivita na 4 l vode za piće. Za odrasle kategorije i koke nosilje: 5 g Amivita rastvoriti u 2 l vode za piće ili 20 g na 8 l vode. Davati periodično od 5-10 dana.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do +25°C, u originalnom pakovanju.

ROK UPOTREBE: 1 godina

PAKOVANJE: Kesica  20 g, 100 g, kesa 1 kg.