Bovifos

Vitaminsko-mikro-makromineralna predsmeša  za preživare.

Sastav: Vitamini A, D3, B1 ,B2 ,B12 , E, antioksidans, nikotinamid, Mg oksid, gvožđe sulfat, bakar sulfat, mangan sulfat, cink sulfat, kobalt sulfat, kalijum jodid, Na-selenit i kukuruzno
brašno.

Namena: U sve kompletne smeše za preživare (goveda, ovce, koze) dodaje se 2% BOVIFOS-a i time
obezbeđuje sa potrebnim vitaminima, mikro i makro mineralima.Ovaj preparat je naročito
pogodan kao dodatak osnovnoj hrani sa izrazitim nedostatkom fosfora. BOVIFOS sprečava
nisku mlečnost i smetnje u reprodukciji.
Doziranje:

Za krave muzare  100-150g
Za visoko bremenite krave 200g
Za junad u tovu 100g
Za telad I rasplodnu junad 50-100g
Za ovce 20-50g
Za jagnjad 10-20g

VETAMIX M