BRONED-OL®

Emulzija za injekciju
za primenu na životinjama
Vakcina koja sadrži inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj La Sota), virus infektivnog bronhitisa (soj H52) i virus sindroma pada nosivosti (soj BC 14)
ATCVet: QI01AA13

SASTAV: 1 doza (1 ml) vakcine sadrži:
Aktivna supstanca:
Inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj La Sota)             najmanje 6 log2 HJ/doza
Virus infektivnog bronhitisa (soj H52)                              najmanje 5 log2 HJ/doza
Inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (soj BC14)       najmanje 6 log2 HJ/doza

DELOVANJE: Stimuliše stvaranje aktivnog imuniteta u živine protiv virusa sindroma pada nosivosti (EDS, 76), infektivnog bronhitisa i Newcastle bolesti. Vakcina podstiče organizam vakcinisane peradi na stvaranje specifičnih antitela protiv delovanja patogenog virusa dok uljani adjuvans koji je u sastavu vakcine pojačava delovanje antigena i obezbeđuje dugotrajan imunitet.

CILJNE VRSTE:  Živina.

INDIKACIJE: Aktivna imunizacija budućih konzumnih i roditeljskih jata koka nosilja protiv sindroma pada nosivosti, infektivnog brinhitisa i Newcastle bolesti.

DOZIRANJE: Preparat se daje u dozi koja iznosi 1 ml.

NAČIN PRIMENE: Preparat se daje s.c. u vrat ili i.m. u grudnu muskulaturu. Živina se vakciniše u starosti od 16 – 18 nedelja tj. pred pronošenje. Pre primene BroNED-ol® vakcine pilići moraju biti vakcinisani živim vakcinama infektivnog bronhitisa i Newcastle bolesti. Vreme između aplikovanja žive vakcine i buster vakcinacije BroNED-ol® vakcinom ne sme da bude kraće od 2 nedelje. Najbolji buster efekat postiže se 6 nedelja nakon primene žive vakcine.

KONTRAINDIKACIJE:  Vakcina se ne daje bolesnoj, kahetičnoj i parazitima invadiranoj živini. Takođe, vakcinu ne treba davati neposredno pred transport.

NEŽELJENA DEJSTVA: U retkim slučajevima, kod vakcinisane živine, nekoliko nedelja posle ubrizgavanja vakcine na mestu injekcije može doći do reakcije tkiva (otok i crvenilo) koje spontano prolaze.

NAPOMENA:  Vakcinu pre upotrebe treba zagrejati na sobnu temperaturu, odnosno 24 časa držati na sobnoj temperaturi. Neposredno pre i u toku vakcinacije bocu sa vakcinom treba povremeno dobro protresti. Posle otvaranja boce, vakcina se mora utrošiti za najduže 24 sata. Za vakcinaciju koristiti samo sterilan pribor.

KARENCA: Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi od +2°C do +8°C , zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 1 godina.
Rok upotrebe posle rekonstitucije: Vakcinu utrošiti neposredno nakon otvaranja.
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Staklena boca od 500 ml u kartonskoj kutiji.