COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Analgo-antipiretik
ATCVet: QN06BC01

SASTAV: 1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Kofein 250 mg

DELOVANJE: U mehanizmu delovanja kofeina značajnu ulogu ima bar pet faktora: Kofein inhibiše fosfodiesterazu i time povećava koncentraciju cikličnog AMP-a (cAMP) u ciljnim organima. Kofein direktno deluje na koncentraciju kalcijuma u ćeliji. Prouzrokuje hiperpolarizaciju ćelijske membrane i time indirektno utiče na efekte intracelularnog kalcijuma. Razdvajanje povećanja kalcijuma u ćeliji od kontraktilnih elemenata u mišićima Blokira adenozinske receptore. Kao i drugi metilksantiski derivati (teofilin, teobromin) kofein olabavljuje glatku muskulaturu (naročito bronhiola), stimuliše centralni nervni sistem, stimuliše srčani mišić, a na bubrege deluje povećavajući količinu izlučene mokraće. Kofein stimuliše CNS. Veće doze kofeina prouzrokuju jaču centralnu stimulaciju koja se manifestuje nemirom, tremorom i hiperestezijom. Vrlo velike doze mogu da prouzrokuju generalizovane konvulzije. Kofein stimuliše respiratorni, vazomotorni i vagusni centar u produženoj moždini. Kofein deluje stimulativno na kardiovaskularni sistem. Ovo dejstvo se prvenstveno manifestuje kao pozitivno inotropno i pozitivno hronotropno delovanje. Pod dejstvom kofeina povećava se frekvencija srčanog rada i minutni volumen srca. Primenjen u dovoljno velikim dozama, kofein prouzrokuje relaksaciju glatkih mišića svih krvnih sudova, izuzev krvnih sudova mozga kod kojih prouzrokuje konstrikciju. Kofein kao i ostali metilksantini smanjuje viskozitet krvi, i pod određenim uslovima može popraviti stanje krvotoka. Visoke doze kofeina prouzrokuju izraženu sinusnu tahikardiju, uz povremenu pojavu ekstrasistola. Umerene i terapijske doze kofeina ne prouzrokuju ove poremećaje ritma. Kofein povećava radni kapacitet skeletnih mišića.

CILJNE VRSTE: Konji, ždrebad, goveda, telad, ovce, svinje, psi i mačke.

INDIKACIJE: Primena leka COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE indikovana je u sledećim slučajevima: Kolapsna stanja kod zaraznih bolesti,umora i napora. Depresija respiratornog centra(disanja) uključujući i onu koja nastaje posle primene depresora CNS-a (opšti anestetici, barbiturati, opiodni analgetici). Neonatalna depresija respiracije (asfiksija), iscrpljenost i iznemoglost u toku bolesti životinja.

DOZIRANJE:
Konji, goveda: 2 - 3 ml /100 kg telesne mase
Tele, ždrebe, ovce, svinje, psi, mačke: 0,2 - 0,25 ml/ 10 kg telesne mase.
Aplikacija se vrši po potrebi, a doza može da se ponovi u toku dana (1,5 - 2 sata od prve aplikacije).

NAČIN PRIMENE: Lek se primenjuje supkutanom, intramuskularnom ili intravenskom injekcijom. Aplikacija se vrši po potrebi, a doza može da se ponovi u toku dana (1,5 - 2 sata od prve aplikacije).

KONTRAINDIKACIJE: Hipertenzija, aritmija, paraliza perifernih krvnih sudova i motorna prenadraženost. Primena kofeina je kontraindikovana kod trkaćih konja najmanje 10 dana pred trku, jer je doping sredstvo.

NEŽELJENA DEJSTVA: Tremor, povraćanje, konvulzije, hipotenzija, ekstrasistole, aritmija i poliurija.

NAPOMENA: Lek se ne primenjuje kod trkačkih konja najmanje 10 dana pre trke. Na mestu supkutane aplikacije može da se javi prolazni otok i bol, pa se preporučuje prethodno razblaživanje ovog leka sa vodom za injekcije u odnosu 1:4. Lek ne primenjivati u infuzijama ili injekcijama zajedno sa hlorpromazinom, promazinom, prometazinom, simpatikomimeticima i tetraciklinima. Kofein je sinergista sa preparatima digitalisa, adrenergičkim β stimulatorima i preparatima kalcijuma, pa ga treba oprezno davati sa ovim lekovima. Kod konja sa tamnom bojom dlake ( dorati, vranci) na mestu supkutane aplikacije dlaka ponekad pobledi.

KARENCA: Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Nakon prvog otvaranja upotrebiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Kutija sa 5 bočica po 10 ml. Staklena bočica od 50 ml u kartonskoj kutiji.