DDD usluge

Veterinarski zavod  Subotica kao jedna od najstarijih i najvećih proizvodnih kuća sredstava za DDD nudi i uslugu vršenja poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. U cilju zadovoljenja HACCP i ISO standarda kompanija je prilagodila svoje poslovanje savremenim zahtevima tržišta, pružajući usluge DDD 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Posebno izdvajamo usluge fumigacije, u kojima je Veterinarski zavod Subotica apsolutni lider u Srbiji sa 600.000 tona fumigiranih poljoprivrednih proizvoda na godišnjem nivou.

 

DEZINFEKCIJA je niz različitih postupaka s ciljem uništavanja, inhibiranja ili uklanjanja većine ili svih mikroorganizama na površini tela, na predmetima ili u prostoru. Dezinfekcijom se mikroorganizmi UKLANjAJU (mehaničkim putem čišćenjem, pranjem i sl.) ili UBIJAJU (fizičkim putem toplotom, zračenjem; hemijskim putem kiselinama, bazama, hlorom itd.). Dezinfekcija doprinosi smanjenju rizika od nastanka i širenja zaraznih bolesti. Izbor dezinficijensa ili dezinfekcionog postupka zavisi od stepena i vrste onečišćenja, količine mikrobiološke kontaminacije, prisustva nekog naročito važnog mikroorganizma, vrste predmeta ili mesta koja se žele dezinfikovati kako bi se izbegao njihov štetan učinak.

DEZINSEKCIJA podrazumeva regulaciju populacije štetnih insekata  Štetni insekti izazivaju zdravstvene poremećaje kod ljudi i domaćih životinja i nanose velike ekonomske štete. Stručnost kadrova Veterinarskog zavoda Subotica garantuje makismalno poznavanje samih insekata na osnovu brojnih istraživanja i laboratorijskih ispitivanja, kao i vrhunski kvalitet samih proizvoda.

Ekipe na terenu, u skladu sa najvišim standardima i konkretnim potrebama, primenjuju sve metode dezinsekcije (mehaničke, fizičke, biološke i hemijske) prilikom vršenja usluga.

  • Uklanjanje gmižućih i letećih formi insekata-štetočina u silosina (fumigacija)
  • Predžetvena priprema silosnih prostora i podnih skladišta
  • Uništavanje larvenih i odraslih formi komaraca
  • Uništavanje  bubašvaba, mrava,muva,  krpelja, stršljena, buva, živiskih vaši i dr.

DERATIZACIJA  predstavlja suzbijanje i uništavanje populacije štetnih glodara.
Imajući u vidu izuzetni epizotiološko-epidemiološki značaj, ali i ekonomske efekte koje proizvodi efiksano suzbijanje i uništavanje štetnih glodara, Veterinarski zavod Subotica kontinuirano ulaže u istraživanja u oblasti deratizacije, a u svojim redovima ima vrhunske stručnjake koji na rasplaganju imaju paletu izuzetno efikasnih preparata za deratizaciju.