EKTANON®

Koncentrat za emulziju za kupku
za primenu na životinjama
Ektoantiparazitik
ATCVet: QP53AF03

SASTAV: 1 ml rastvora za spoljašnju primenu sadrži:
Diazinon 250 mg

DELOVANJE: Diazinon je organofosforni ektoantiparazitik koji efikasno deluje protiv različitih vrsta ektoparazita i insekata. Efikasan je (98-100%) protiv buva, vašiju, šugaraca, krpelja i muva kod domaćih životinja, pasa i mačaka. Kod konja i goveda efikasno deluje protiv vašiju (Anoplura, Mallophaga) i šugaraca (Sarcoptes, Psoroptres, Chorioptes) i larvenih oblika (22-26 dana), Ripicephalus sanguineus. Kod malih preživara diazinon je efikasan protiv svih vrsta šugaraca (Sarcoptes,Psoroptres, Chorioptes) krpelja (Ixodidae), vašiju (Anoplura). Kod svinja diazinon efikasno deluje protiv šugaraca (Sarcoptes) i vašiju (Anoplura), a kod pasa protiv krpelja (Ripicephalus sanguineus) Dermacentor variabilis i Amblyomma americanus, šugaraca (Sarcoptes, Notoedres, Otodectes) i buva. Kao i ostali organofosfati, diazinon inhibiše aktivnost acetilholinesteraze i holinesteraze u organizmu.

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi.

INDIKACIJE: Preparat je namenjen za uništavanje brojnih ektoparazita koji parazitiraju na domaćim životinjama. Kod konja i goveda: krpelji (lxodidae), šugarci (Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes), vaši (Anoplura, Malloplura, Mallopphaga) i muve (Brachycera). Ovce i koze: šugarci (Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes), krpelji (Ixodidae), vaši (Anoplura). Svinje: vaši (Anoplura) i šugarci (Sarcoptes). Psi: krpelji (Ixodidae), buve (Ctenocephalides canis) i šuga (Sarcoptes, Notoedres, Otodectes).

DOZIRANJE: Preparat se primenjuje u sledećim koncentracijama:
Goveda, konji i psi: 1:400 (tj. 2,5 ml/l vode)
Koze i svinje: 1:1000 (tj. 1 ml/l vode)
Ovce: 1:1000 (tj. 100 ml/100 l vode) 20 dana posle striženja.

NAČIN PRIMENE: Primenjuje se spolja kupanjem, prskanjem ili pranjem kao vodena emulzija. Pošto životinje prilikom kupanja u bazenima, uvek na svom telu iznesu određenu zapreminu rastvora (do 10%), dopunjavanje i pojačavanje rastvora vrši se dodavanjem 35 ml preparata na svakih 10 l vode koja se dodaje. Životinje se pre svakog tretmana moraju napojiti! Ovce treba da provedu u kupki jedan minut uz obavezna dva gnjurenja. Prskanje se obavlja prskalicom. Treba isprskati celu životinju, dok ne bude vlažna. Za jednu životinju potrebna je količina od 1-5 l emulzije, zavisno od veličine životinje. Koliko će se često tretman primenjivati zavisi od vrste parazita, životnog ciklusa i klimatskih faktora. Krpelji se suzbijaju dva puta u intervalu od 20 dana. Tretman protiv vaši treba ponoviti posle 17 dana. Šuga se suzbija sa najmanje tri tretmana u intervalu od 10 dana. Osim toga potrebno je tretirati i očišćene staje, obore i pribor s emulzijom koncentracije 100 ml preparata na 1 l vode.

KONTRAINDIKACIJE: Preparat se ne koristi kod teladi mlađe od 8 nedelja, jagnjadi i jaradi mlađe od 6 nedelja i prasadi mlađe od 4 nedelje. Takođe, ne smeju se tretirati štenad mlađa od 12 nedelja. Ne primenjuje se kod bolesnih, slabih i iscrpljenih životinja, kao ni kod vrsta životinja za koje lek nije preporučen. Ne primenjuje se kod žednih životinja.

NEŽELJENA DEJSTVA: Diazinon može da prouzrokuje hipersalivaciju, podrhtavanje skeletne muskulature, otežano disanje, preosetljivost na spoljne nadražaje, poremećaj koordinacije i dijareju.

NAPOMENA: Pridržavati se određenih mera predostrožnosti pri upotrebi leka. Pripremljeno razblaženje leka treba da se iskoristi tokom istog dana. Ne prekoračiti propisanu koncentraciju leka. Životinjama tretiranim ovim lekom ne treba davati najmanje dve nedelje bilo koji drugi lek iz grupe organofosfata, niti levamizol. Lek se ne koristi kod gravidnih životinja. Ne primenjuje se kod životinja u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Osoba koja primenjuje preparat mora da nosi zaštitnu odeću (nepromočivi mantil, kecelja), obuću (gumene čizme), rukavice (PVC, gumene) i naočare. U toku primene preparata prskanjem obavezno nositi zaštitnu masku. Zaštitnu obuću i odeću posle upotrebe dobro oprati. Ne jesti, ne piti, niti pušiti za vreme tretmana životinja. Posle primene leka ruke treba oprati tekućom vodom. Ukoliko dođe do akcidentne kontaminacije kože ili očiju koncentratom, odmah isprati tekućom vodom. Posle akcidentnog trovanja potražiti pomoć lekara i poneti etiketu preparata. Simptomi trovanja ljudi su glavobolja, slabost, dezorijentisanost, zamagljen vid, povećana salivacija i znojenje, grčevi u trbuhu, dijareja, mioza i povećana sekrecija bronhijalnih žlezda. Simptomi obično nastaju tokom 24 h od izlaganja diazinonu. Ukoliko su simptomi trovanja teški, otrovanu osobu treba smestiti u Nacionalni centar za kontrolu trovanja (VMA).

KARENCA: Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi 35 dana od tretmana. Mleko lečenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Lek utrošiti odmah posle prvog otvaranja. Pripremljeno razblaženje leka iskoristiti tokom istog dana. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: PET bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji. PET boca od 1 l.