ENROCIN® P

Oralni prašak
za primenu na životinjama
Antiinfektiv
ATCVet: QJ01MA90

SASTAV: 1 g oralnog praška sadrži:
Enrofloksacin 50 mg

DELOVANJE: Enrofloksacin je hemoterapeutik širokog spektra iz grupe fluoriranih hinolona koji deluje na brojne gram-pozitivne i gram-negativne mikroorganizame, kao i Mycoplasma spp. U principu, enrofloksacin ispoljava snažnije delovanje protiv gram-negativnih mikroorganizama. Enrofloksacin postiže bactericidni efekat inhibicijom aktivnosti enzima - DNK giraze, koji je neophodan za održavanje helikoidne strukture DNK i njenu replikaciju u bakterijskim ćelijama. Po inhibiciji DNK giraze javljaju se funkcionalni poremećaji i ćelijska smrt.
Enrofloksacin i slična jedinjenja izazivaju rupture ćelijske membrane, gubitak citoplazme na periferiji, deformaciju citoplazmatskog retikuluma i proteolizu.
Fluorohinoloni deluju i u stacionarnoj fazi bakterijskog razvoja menjajući permeabilnost ćelijskog zida bakterije

CILJNE VRSTE: Svinje, telad, brojleri i ćurke u tovu.

INDIKACIJE: Svinje: Lečenje oboljenja respiratornog i gastrointestinalnog sistema prouzrokovanih bakterijama i mikoplazmama osetljivim na enrofloksacin (pastereloza, mikoplazmoza, bakterijska bronhopneumonija, kolibaciloza, koliseptikemija, salmoneloza) i multifaktorijalnih bolesti (atrofični rinitis, ezootska pneumonija, MMA sindrom). Telad: Lečenje oboljenja respiratornog i gastrointestinalnog sistema prouzrokovanih bakterijama i mikoplazmama osetljivim na enrofloksacin (pastereloza, bakterijska bronhopneumonija, mikoplazmoza, kolibaciloza) gde kliničko iskustvo i uvek kada je to moguće, test osetljivosti potvrđuju da je enrofloksacin lek izbora. Brojleri i ćurke u tovu: Terapija infekcija respiratornog i gastrointestinalnog trakta prouzrokovanih bakterijama i mikoplazmama osetljivim na enrofloksacin (CRD, koli infekcija, pastereloza, salmoneloza, zarazna korica).

DOZIRANJE: Preporučena doza enrofloksacina za svinje i telad je 2,5 – 5 mg/kg t.m. dnevno, odnosno za živinu i ćurke 10 mg/kg t.m. dnevno. Terapija se primenjuje tokom 3 do 5 dana.
Svinje: 2,5 – 5 mg/kg t.m. dnevno (5-10 g leka Enrocin® P na 100 kg t.m.), tokom 3 do 5 dana. Kod salmoneloze i teških infekcija sa komplikacijama preporučuje se primena doze od 5 mg/kg t.m./dan, tokom 5 dana.
Telad: 2,5 – 5 mg/kg t.m. dnevno (5-10 g leka Enrocin® P na 100 kg t.m.), tokom 3 do 5 dana. Kod salmoneloze i respiratornih infekcija sa komplikacijama preporučuje se primena doze od 5 mg/kg t.m./dan, tokom 5 dana.
Živina i ćurke: 10 mg/kg t.m., tokom 3 - 5 dana; 5 dana u slučaju mešanih infekcija i hroničnog toka bolesti.

NAČIN PRIMENE: Lek se daje umešan u hranu. Umešavanje leka u hranu za živinu je potrebno preračunati u odnosu na propisanu dozu enrofloksacina (10 mg/kg t.m./dan), odnosno leka Enrocin® P (0,2 g/kg t.m./dan):
Broj ptica x prosečna t.m. u kg x 0,2 = ukupna potrebna količina leka Enrocin® P (g)/dan

KONTRAINDIKACIJE: Ne koristiti u profilaktičke svrhe. Ne davati životinjama sa poznatom preosetljivošću na enrofloksacin. Ne daje se odraslim preživarima, kao ni drugim vrstama životinja za koje lek nije preporučen. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja, kao ni 14 dana pre pronošenja. Ne daje se suprasnim krmačama.

NEŽELJENA DEJSTVA: Fluorirani hinoloni mogu kod mladih životinja (tokom perioda intezivnog rasta) izazvati artropatije i eventualnu hromost koja nastaje zbog oštećenja zglobnih hrskavica. Moguće su i alergijske reakcije i reakcije fotosenzibilizacije.

NAPOMENA: Ne preporučuje se primena enrofloksacina sa hloramfenikolom, tiamfenikolom i fluorfenikolom, makrolidnim antibioticima i tetraciklinima zbog antagonističkog dejstva. Resorpcija može biti smanjena u slučajevima kada se daje istovremeno sa supstancama koje sadrže magnezijum i/ili aluminijum. 

KARENCA: Telad (meso i uznutrice): 11 dana
Svinje (meso i uznutrice): 10 dana
Živina i ćurke (meso i uznutrice):  5 dana
Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja, kao ni najmanje 2 nedelje pre pronošenja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25º C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana, na temperaturi do 25ºC
Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 7 dana, na temperaturi do 25ºC
Rok upotrebe nakon zamešavanja u malo hrane (primena kod teladi): iskoristiti odmah.
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: kesa od 100 g