ENROCIN® - S 10%

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Antiinfektiv
ATCVet: QJ01MA90

SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:
Enrofloksacin 100 mg

DELOVANJE: Enrofloksacin je hemoterapeutik širokog spektra iz grupe fluoriranih hinolona koji deluje protiv većine gram-negativnih bakterija i mnogih gram-pozitivnih bakterija (Brucella, Bordetella, Escherichia coli, Campylobacter, Klebsiella, Corynebacterium, Listeria, Pasteurella, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Mycoplasma, Actinobacillus, kao i druge vrste mikroorganizama). Enrofloksacin postiže bactericidni efekat inhibicijom aktivnosti enzima - DNK giraze, koji je neophodan za održavanje helikoidne strukture DNK i njenu replikaciju u bakterijskim ćelijama. Po inhibiciji DNK giraze javljaju se funkcionalni poremećaji i ćelijska smrt. Fluorohinoloni deluju i u stacionarnoj fazi bakterijskog razvoja menjajući permeabilnost ćelijskog zida bakterije. Rezistencija bakterija na fluorohinolone može se javiti kao rezultat hromozomskih mutacija sa konsekventnim promenama u aktivnosti DNK-giraze, ili usled smanjenja permeabilnosti za hinolone. Pojava "plazmidnog tipa rezistencije" je ekstremno retka. Moguć je razvoj unakrsne rezistencije sa drugim hinolonima.

CILJNE VRSTE: Goveda i svinje.

INDIKACIJE: Terapije različitih primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i drugih infekcija goveda i svinja.
Goveda: koli-dijareja, koli-septikemija, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, mikoplazmoza i sekundarne bakterijske infekcije kao komplikacija virusnih infekcija.
Svinje: kolidijareja, koli-septikemija, pastereloza, salmoneloza, enzootska i bakterijska bronhopneumonija, MMA sindrom, atrofični rinitis.

DOZIRANJE: Goveda i svinje: Uobičajena terapijska doza enrofloksacina je 2,5 mg na 1 kg telesne mase, odnosno 1 ml Enrocina® S 10% na 40 kg telesne mase. Lek se primenjuje jedanput u toku 24 časa, tokom 3-5 dana. U težim slučajevima doza enrofloksacina se može povećati na 5 mg/kg telesne mase, odnosno 1 ml leka na 20 kg telesne mase.

NAČIN PRIMENE: Lek se aplikuje subkutano (s.c.) ili intamuskularno (i.m.) na uobičajena mesta, a prasadima i.m. u srednjem delu vratne muskulature.
U slučaju da količina leka prelazi 10 ml za telad i goveda, 5 ml kod svinja i 2,5ml kod prasadi, potrebno je lek aplikovati na više mesta.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na enrofloksacin.

NEŽELJENA DEJSTVA: Moguće su lokalne reakcije na mestu aplikacije leka, naročito kada se lek aplikuje u većoj količini na jednom injekcionom mestu. Po davanju leka može doći do gastrointestinalnih poremećaja (povraćanje i proliv), osipa po koži, kao i uznemirenosti životinje. Fluorirani hinoloni mogu izazvati artropatije i eventualno hromost kod mladih životinja koja nastaje zbog oštećenja zglobnih hrskavica. Takođe, moguća je i fotosenzibilizacija ukoliko se tretirane životinje izlažu dejstvu sunčeve svetlosti.

NAPOMENA: Ukoliko se životinje istovremeno tretiraju sa teofilinom i enrofloksacinom, moguća je pojava konvulzija. Ne preporučuje se primena enrofloksacina u kombinaciji sa tiamfenikolom i fluorfenikolom, makrolidnim antibioticima i tetraciklinima zbog antagonističkog dejstva. Tretirane životinje ne izlagati sunčevoj svetlosti zbog pojave neželjenih reakcija.

KARENCA:
Goveda:Meso, organi i druga jestiva tkiva: 14 dana
Mleko:                                                          7 dana
Svinje: Meso, organi i druga jestiva tkiva  : 10 dana

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 100ml u kartonskoj kutiji.