ERY-LIP®

Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelotrix rhusiopathiae

Za primenu na životinjama

ATCVet: QI09AB03

SASTAV: 1 doza (2 ml) vakcine sadrži inaktivisane bakterije Erysipelotrix rhusiopathiae (soj VZS-L 624) najmanje 10exp8 CFU

DELOVANJE: Stimuliše stvaranje aktivnog imuniteta protiv uzročnika crvenog vetra (vrbanca) svinja.

CILJNE VRSTE: Svinje.

INDIKACIJE: Aktivna imunizacija svinja protiv crvenog vetra (vrbanca).

DOZIRANJE: Doza vakcine je 2 ml.

NAČIN PRIMENE: Vakcina se aplikuje jednokratno s.c. (iza uha). Vakcinišu se sve zdrave životinje starije od 3 meseca. U zavisnosti od epizootološke situacije, vakcinacija se može sprovesti i na jedinkama mlađim od 3 meseca, odnosno najranije na prasadima starim 3 nedelje. Jedinke vakcinisane u starosti mlađoj od 3 meseca treba obavezno revakcinisati za 6 - 8 nedelja, nakon prve vakcinacije. Suprasne krmače se vakcinišu u prvoj trećini graviditeta, a revakcinišu 5 - 6 nedelja nakon partusa.

KONTRAINDIKACIJE: Vakcina se ne daje bolesnim, kahektičnim, životinjama invadiranim parazitima i visoko gravidnim krmačama. Takođe, vakcinu ne treba aplikovati bar 4 nedelje posle primene glukokortikoida ili hiperimunog seruma.

NEŽENJENA DEJSTVA: Samo ponekad kod vakcinisanih životinja, na mestu injekcije može doći do pojave otoka (koji spontano prolazi), zajedno (ili bez) blagog povećanja telesne temperature i kratkotrajne inapetence.

NAPOMENA: Pre aplikacije primeniti mere asepse i antisepse i dezinfikovati kožu na mestu injiciranja leka.Neposredno pre i u toku vakcinacije bocu sa vakcinom treba povremeno dobro protresti. Za vakcinaciju koristiti samo sterilan pribor.Imunitet kod tretiranih životinja nastaje za 14 dana nakon vakcinacije, potpuno je razvijen nakon 21-og dana i traje 7-8 meseci.U slučaju slučajnog samoinjiciranja vakcine, odmah potražite medicinsku pomoć i pokažite pakovanje ili uputstvo za upotrebu vakcine lekaru. Lekar pod hitno treba da izvrši inciziju i ispiranje mesta injekcije, naročito ukoliko je zahvaćen prst, jagodica prsta ili tetiva.

KARENCA: Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: U originalnom pakovanju, na temperaturi od 2 °C do 8 °C zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine.

PAKOVANJE: Bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.