GLUCOSUM

Rastvor za infuziju
za primenu na životinjama
Nutritiv
ATCVet: QB05BA03

SASTAV: 1 ml rastvora za infuziju sadrži:
Glukoza monohidrat 500 mg

DELOVANJE: Glukoza je fiziološki šećer i služi kao izvor energije u organizmu. Povoljno deluje na fiziološke funkcije svih organa, a posebno na CNS, vegetativni nervni sistem, srce i druge organe sa visokom aktivnošću. Glukoza se primenjuje kao izvor ugljenih hidrata u parenteralnoj ishrani i u terapiji različitih metaboličkih poremećaja praćenih hipoglikemijom.
Hipertonični rastvori glukoze omogućuju povlačenje tečnosti iz tkiva (transudati, eksudati) čime se otklanja edem, pa može imati i antiinflamatorno delovanje. Glukoza redukuje katabolizam masti, smanjuje gubitak proteina i azota i tako sprečava nastanak acidoze i ketoze. Intravenska infuzija glukoze otklanja hipoglikemiju i edeme. Posle intravenskog ubrizgavanja glukoze ne dolazi do povećanja glikogena u jetri. Povoljno deluje kod trovanja uzrokovanih različitim jedinjenjima, obezbeđujući veće snabdevanje ćelija energijom.

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, svinje, ovce, psi, mačke.

INDIKACIJE: Terapija primarne i sekundarne hipoglikemije i parenteralni režim ishrane kod goveda, konja, svinja, ovaca, pasa i mačaka; tretman ketoze (acetonemije) kod goveda; kao pomoćna terapija graviditetne toksemije ovaca. Može se koristiti za privremeno otklanjanje simptoma cerebralnog edema i hipoglikemične kome i kao potporna terapija kod trovanja, zapaljenskih i edematoznih procesa.

DOZIRANJE: Lek se aplikuje u sledećim količinama:

  
Glukoza                    50% rastvor                5% rastvor
goveda i konji:             100-250 ml             500-2000 ml
svinje:                          30-100 ml                 50-400 ml
ovce:                            50-100 ml                 50-400 ml
psi i mačke:                    10-50 ml                 50-400 ml

NAČIN PRIMENE: Hipertonični rastvori glukoze: isključivo intravenska upotreba.
Izotonični 5% rastvori glukoze: intravenska i subkutana upotreba.

KONTRAINDIKACIJE: Hiperglikemija, dijabetička koma, hronični nefritis, intrakranijalno i intraspinalno krvavljenje. Hipertoničan rastvor glukoze ne davati subkutano, jer ima lokalni nadražajni efekat (otok i bol).

NEŽELJENA DEJSTVA: Intravenska primena rastvora glukoze, naročito hiperosmolarnih rastvora koji imaju nizak pH, može uzrokovati lokalnu reakciju u vidu bola, iritacije vene i tromboflebitisa, kao i nekrozu tkiva ukoliko dođe do ekstravazacije. Primena rastvora glukoze može uzrokovati disbalans tečnosti i elektolita, hiperglikemiju, hipokalemiju, hipofosfatemiju i hipomagnezijemiju. Kao posledica brze intravenske infuzije i/ili predoziranja preparata može doći do razvoja hiperglikemije sa posledičnom glukozurijom, osmotskom diurezom i dehidratacijom.

NAPOMENA: 5% rastvor se priprema tako što se jedan deo 50% glukoze doda u devet delova vode za injekcije, odnosno Ringerovog ili fiziološkog rastvora.
Pre primene preparat obavezno temperirati do temperature tela životinje.
Ukoliko je potrebno tretman se može ponoviti, pri čemu ako je moguće treba koristiti drugu venu.
Glucosum 50% kao hiperosmolarni rastvor se sme aplikovati samo sporom intravenskom infuzijom kap po kap (ne više od 3 ml/min). Brza intravenska primena rastvora glukoze može dovesti do razvoja hiperglikemije, glukozurije i osmotske diureze.
Rastvor 5% glukoze ne bi trebalo aplikovati brzinom većom od 10 ml/kg/h.
Ako subkutano treba primeniti veću količinu rastvora, ukupnu količinu treba aplikovati na više mesta.

KARENCA: Nula (0) dana.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji. Staklena boca od 500 ml.