HELMIZOL® - S

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Antihelmintik
ATCVet: QP52AE01

SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:
Levamizol-hidrohlorid 75 mg

DELOVANJE: Levamizol-hidrohlorid je antihelmintik širokog antinematodnog spektra dejstva. Efikasno deluje protiv adultnih i larvenih oblika parazita u respiratornom i gastroinestinalnom traktu životinja. U goveda i ovaca levamizol pokazuje efikasnost iznad 98% protiv odraslih želudacnocrevnih strongilida: Bunostomum, Chabertia ovina, Cooperia, Haemonchus, Nematodirus, Oesophagostomum, Ostertagia, Strongyloides, Trychostrongylus, kao i protiv plućnih parazita: Protostrongylus rufescens i Dictyocaulus vrsta. Želudačno-crevni paraziti bivaju eliminisani u najvećoj meri u prvih 24 časa, a plućni paraziti u prvih 12 časova nakon primene levamizola.

CILJNE VRSTE: Goveda, ovce i svinje.

INDIKACIJE
Kod goveda i ovaca: želudačno-crevne nematode: Haemonchus spp., Trychostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Chabertia ovina, Strongyloides papillosus, Cooperia spp. Plućne nematode: Dictyocaulus spp.
Kod svinja: Ascaris suum i ”Larva migrans”, Strongyloides ransomi, Trichuris suis, Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus i Metastrongylus spp.
Preparat deluje kako na adultne tako i na larvene oblike parazita.

DOZIRANJE: Lek se primenjuje u dozi odnosno količini, koja iznosi za:
Goveda:10 ml/100 kg t.m. (ekv. 7,5 mg/kg t.m. levamizola)
Ovce: 1 ml/10 kg t.m. (ekv. 7,5 mg/kg t.m. levamizola)
Svinje: 1 ml/10 kg t.m. ili 10 ml/100ml kg t.m. (ekv. 7,5 mg/kg t.m. levamizola)

NAČIN PRIMENE: Lek se aplikuje subkutano (s.c.) kod goveda i ovaca, a intramuskularno (i.m.) kod svinja. Ukoliko se aplikuje veći volumen leka, zbog moguće lokalne reakcije, na jedno injekciono mesto maksimalno treba aplikovati 20ml kod goveda, 10ml kod svinja i 5 ml kod ovaca.

KONTRAINDIKACIJE: Lek se ne daje jedinkama preosetljivim na levamizol. Takođe, preparat ne treba aplikovati istovremeno, kao ni 14 dana pre ili posle primene organofosfornih, karbamatnih ili nikotinu (po dejstvu) sličnih jedinjenja, kao što su: dietilkarbamazin citrat, pirantel i morantel. Ne preporučuje se primena preparata kod kahetičnih i isrpljenih životinja, kod jedinki pod stresom (usled vakcinacije ili kastracije), kao i kod životinja sa teškim oštećenjem bubrega i jetre. Preparat je kontraindikovan kod krava i ovaca u laktaciji, čije mleko se koristi za ishranu ljudi.

NEŽELJENA DEJSTVA: Na mestu aplikacije može nastati otok. Kod goveda su kao neželjena dejstva levamizola najčešće zabeleženi: penušavi iscedak iz nosa, hipersalivacija, ekscitiranost ili podrhtavanje, oblizivanje i trešenje glavom. Kod ovaca levamizol može prouzrokovati ekscitiranost prolaznog karaktera. Kod svinja levamizol može uzrokovati pojačanu salivaciju ili pojavu penušavog iscedka iz nosa. Kod svinja inficiranih plućnim nematodama može doći do pojave kašlja ili povraćanja. Ova neželjena dejstva su prolaznog karaktera i najčešće se javljaju nakon primene većih doza leka od preporučenih.

NAPOMENA: Pošto preparat ne deluje ovicidno, neposredno nakon primene leka treba neškodljivo uklanjati izmet jedinki ili se stado mora prebaciti na "neinfestiran" pašnjak. Kod pojave reakcije preosetljivosti, terapiju prekinuti i aplikovati adrenalin, a po potrebi i antihistaminike i glukokortikoide.

KARENCA: Meso i jestiva tkiva: 28 dana. Lek se ne primenjuje kod krava i ovaca čije se mleko koristi u ishranu ljudi.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25º C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: Rok upotrebe: 3 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 100ml u kartonskoj kutiji.