HEMOSUL® - P

Oralni prasak
za primenu na životinjama
Sulfonamid
ATCVet: QJ01EW11

SASTAV: 1 g oralnog praška sadrži:
Sulfametoksazol 100 mg
Trimetoprim 20 mg

DELOVANJE: Hemosul® P je kombinacija bakteriostatskog antiinfektivnog leka sulfametoksazola (sulfonamidski hemoterapeutik) i trimetoprima (derivat diaminpirimidina). Svaka komponenta zasebno deluje bakteriostatski, dok zajedno deluju sinergistički, tj. baktericidno, često i na mikroorganizme koji su rezistentni na jednu ili na svaku od komponenti zasebno. Sinergističko antibakterijsko delovanje komponente Hemosul P ostvaruju blokiranjem dve različite faze u biosintezi tetrahidrofolne kiseline kod mikroorganizmima. Hemosul®P ima širok spekar dejstva i deluje na brojne grampozitivne i gramnegativne bakterije, hlamidije i protozoe. Posebno su osetljive grampozitivne aerobne bakterije (Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Actinomyces sp., Corynebacterium sp., E.rhusopatthie, L. monocytogenes ), gramnegativne aerobne bakterije (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Brucella sp. , Enterobacteriaceae kao i E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Haemophilus sp. , Pasteurella sp.), anaerobi (Actinomyces sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp.), Chlamydia sp. i protozoe (Toxoplasma).

CILJNE VRSTE Ždrebad, telad, jagnjad, jarad i svinje.

INDIKACIJE: Hemosul® P je indikovan kod infekcija koje su uzrokovane mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima i to:
Infekcije respiratornog trakta (bronhitis, bronhopneumonija, empijem, tonzilitis, faringitis).
Infekcije gastrointestinalnog trakta (gastritis, enteritis, hemoragični enteritis, peritonitis, salmoneloze, koli infekcije).
Infekcije urogenitalnog trakta (nefritis, pijelitis, cistitis, uretritis, metritis, vaginitis).
Ostale infekcije (akutni mastitis, bakterijska agalakcija krmača, panaricijum, infekcije rana posle operacija i porođaja, septikemija).

DOZIRANJE: Ukupna dnevna doza (količina) leka za sve vrste životinja iznosi 10g praška na 40kg telesne mase.
Dnevnu dozu treba podeliti i dati pola doze ujutro, a drugu polovnu uveče (svakih 12 sati). Terapija traje 4 do 5 dana, a maksimalno 7 dana.

NAČIN PRIMENE: Lek se daje peroralno, pomešan sa suvom ili vlažnom hranom, ili pomešan u manjoj količini vode.

KONTRAINDIKACIJE: Kontraindikovana je primena ovog preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa, kao i kod životinja preosetljivih na sulfonamide.
Preparat se ne daje odraslim konjima, kao ni odraslim preživarima kod kojih može dovesti do poremećaja saprofitske mikroflore kolona konja, odnosno rumena preživara, i do moguće indigestije i deficijencije vitamina K.

NEŽELJENA DEJSTVA: Kontinuirano davanje preparata može da prouzrokuje oštećenje bubrega, nekrozu jetre, hepatitis, povraćanje, dijareju, iznurenost, anoreksiju, fotosenzibilizaciju, pruritus, hemolitičku anemiju, trombocitopeniju i alergijske reakcije.

NAPOMENA: U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće. Napravljeni rastvor leka treba utrošiti u toku dana, a za svaki naredni dan praviti svež rastvor. Mediciniranu hranu treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u toku dana. Mediciniranu vodu praviti u dobro opranim sudovima bez primesa deterdženata.

KARENCA: Meso tretiranih životinja nije za ljudsku upotrebu u toku 10 dana od poslednje primene leka, a mleko u toku lečenja i 3 dana od poslednje primene leka.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25º C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja i mešanja sa vodom/hranom: 3 meseca. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE Kesa od 100g. Kesa od 1kg (u kartonskoj kutiji).