KILAPIN®

Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za primenu na životinjama
Vakcina koja sadrži živi virus klasične svinjske kuge (China soj)
ATCVet: QI09AD04

SASTAV: Jedna doza (1 ml) vakcine sadrži aktivne supstance:
Živi atenuirani virus klasične kuge svinja (China soj) najmanje 100 PD50

DELOVANJE: KILAPIN® kod svinja stimuliše stvaranje aktivnog imuniteta protiv klasične kuge svinja, uzrokovane RNK virusom iz roda Pestivirus, familije Flaviviridae. Imunitet se kod zdravih svinja razvija najkasnije za 14 dana posle ubrizgavanja vakcine KILAPIN®. Kod životinja vakcinisanih u uzrastu preko 3 meseca imunitet traje najmanje 6 meseci posle vakcinacije. Prasad vakcinisana u uzrastu od 40 do 50 dana moraju se revakcinisati kada napune tri meseca starosti, odnosno 4 nedelje posle aplikacije prve doze vakcine.

CILJNE VRSTE: Svinje.

INDIKACIJE: Aktivna imunizacija protiv klasične kuge svinja.
Vakcinacija se sprovodi u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

DOZIRANJE: Vakcina se primenjuje intramuskularno u dozi od 1 ml, bez obzira na starost svinje.
NAČIN PRIMENE: Posle rekonstituisanja u odgovarajućoj količini priloženog rastvarača (1 doza se rekonstituiše u 1 ml rastvarača), vakcina se aplikuje isključivo i.m. i to mlađim kategorijama sa unutrašnje strane buta, a odraslima u vratnu muskulaturu.
KONTRAINDIKACIJE: Vakcina se ne daje bolesnim, kahektičnim i životinjama invadiranim parazitima. Takođe, vakcinu ne treba aplikovati 4 nedelje pre i posle primene glukokortikoida. U slučaju da prasad potiču od imunih krmača, zbog moguće interferencije sa maternalnim antitelima, ne vakcinišu se pre navršenih 6-8 nedelja života.

NEŽELJENA DEJSTVA: Na mestu aplikacije se nekada može pojaviti blag otok (<1 cm) i crvenilo, što spontano i bez tretmana prolazi u roku od nekoliko dana. Ponekad kod vakcinisanih životinja, nedelju dana posle izvršene vakcinacije, može nastati kratkotrajna hipertermija. Vakcina sadrži heterologne proteine kunića i konja. Posle ponovnog aplikovanja vakcine, moguća je pojava reakcija preosetljivosti.
Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome odmah treba obavestiti nadležnog veterinara ili veterinarsku ustanovu.

NAPOMENA: Vakcinisati samo zdrave životinje. Posle vakcinacije svinje držati izolovane najmanje još 14 dana, radi sprečavanja eventualnog kontakta sa životinjama inficiranim virusom svinjske kuge.
Mesto primene (injiciranja) vakcine ne sme se dezinfikovati alkoholom ili bilo kojim drugim dezinficijensom.
KARENCA: Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: Liofilizat: Čuvati na temperaturi od +2°C do +8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.
Rastvarač: Pakovan odvojeno od vakcine, rastvarač se može čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

ROK UPOTREBE: 1 godina.
Rok upotrebe nakon rekonstitucije: iskoristiti odmah.
Ne koristiti posle roka naznačenog na pakovanju

PAKOVANJE:
Kartonska kutija (5 bočica x 10 doza vakcine) i kartonska kutija (5 bočica x 10 ml rastvarača)                             
Kartonska kutija (5 bočica x 20 doza vakcine) i kartonska kutija (5 bočica x 20 ml rastvarača)