Krave muzare 1

KRAVE MUZARE 1  je kompletna smeša za ishranu krava u laktaciji sa 18% proteina. Namenjena je za ishranu krava u ranoj fazi laktacije, kao i za visoko mlečne krave u srednjoj fazi laktacije koje proizvode 25-30 l mleka.

Količina smeše koju treba dati po kravi zavisi od više faktora: vrste, količine i odnosa kabastih hraniva, visine proizvodnje, kondicije, ali orijentaciono može da se daje u količini 350-400 grama po kilogramu proizvedenog mleka. Sa našom kompletnom smešom obezbeđuje se visoka proizvodnja i dobro zdravlje grla.