Krave muzare 2

KRAVE MUZARE 2  je kompletna smeša za ishranu krava u laktaciji sa 15% proteina. Ova kompletna smeša je namenjena za ishranu krava u III fazi laktacije odnosno za krave koje proizvode do 20 l mleka na dan.

Količina smeše koju treba dati po kravi zavisi od više faktora: vrste, količine i odnosa kabastih hraniva, visine proizvodnje, kondicije i drugo, ali može se preporučiti da se daje u količini 350-400 grama po kilogramu proizvedenog mleka.

Smeša KRAVE MUZARE 2 ima odlične rezultate na farmama muznih krava.