LAKSANTIV

Dijetetsko sredstvo za životinje
 

SASTAV: 1 g praška sadrži Mg SO4 x 7 H2O (Magnezijum sulfat heptahidrat) 1000 mg.

DELOVANJE: Magnezijum sulfat primenjen peroralno u obliku koncentrovanog rastvora deluje kao osmotski laksans tako što menja osmotski pritisak u digestivnom traktu. Ni magnezijum, ni sulfatni jon se ne resorbuju iz digestivnog trakta, ali osmotski zadržavaju veliku količinu vode u crevima tako da dolazi do povećanja volumena crevnog sadržaja i do refleksnog povećanja peristaltike creva, a samim tim i do pražnjenja creva.

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke.

NAČIN PRIMENE I DOZE:
Konji:   1 g/kg telesne mase rastvoreno u 4 litra mlake vode ( aplikuje se nosnom sondom ).
Goveda:  250 – 500 g rastvoreno u 5 – 8 litara mlake vode peroralno aplikovati bocom za napajanje.
Ovce i koze:  2 – 5 supenih kašika rastvoreno u ¼ litra vode aplikovati bocom za napajanje.
Svinje:   25 – 125 g pomešano sa hranom
Psi:   5 – 25 g rastvorenog preparata dati peroralno
Mačke:   2 - 5 g rastvorenog preparata dati peroralno

NAPOMENA: Ne davati dehidriranim životinjama, niti kod bubrežne disfunkcije.

NAČIN ČUVANJA : Čuvati na temperaturi do +25 oC, u originalnom pakovanju.
Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Posle otvaranja odmah iskoristiti.

PAKOVANJE: Kesica 250 g.