MORBIVAK®

Za primenu na životinjama
Vakcina koja sadrži živi atenuirani virus Aujeskijeve bolesti (soj Bartha)

ATCVet: QI09AD01

SASTAV: Vakcina sadrži atenuirani soj virusa Aujeskijeve bolesti (soj Bartha) najmanje 1x10exp3TCID50/dozi .

DELOVANJE: Izazivanje aktivnog imunog odgovora kod zdravih svinja i prasadi protiv Aujeskijeve bolesti.

CILJNE VRSTE: Svinje.

INDIKACIJE: Aktivna imunizacija zdravih svinja i prasadi protiv Aujeskijeve bolesti.

DOZIRANJE: Vakcina se po rastvaranju aplikuje u količini od 1 ml.

Prasad koja potiču od imunizovanih majki treba vakcinisati sedam dana pred odbijanje, a prasad koja potiču od neimunizovanih majki vakcinisati najmanje sa 14 dana starosti. Svu prasad revakcinisati od tri do četiri nedelje starosti. Imunitet nastaje za 14 dana, a posle revakcinacije zaštita životinja traje godinu dana.

NAČIN PRIMENE: Vakcina se aplikuje supkutano (s.c. ) sa unutrašnje strane buta.

KONTRAINDIKACIJE: Vakcina se ne sme aplikovati bolesnim, kahektičnim, rekonvalescentnim, kao ni životinjama invadiranim parazitima. Takođe, vakcina se ne primenjuje kod životinja koje su izložene stresu(markiranje i transport). Vakcina se ne sme koristiti za imunizaciju drugih vrsta životinja protiv Aujeskijeve bolesti.

NEŽELJENA DEJSTVA: Nekada kod vakcinisanih životinja, na mestu aplikacije može doći do prolazne lokalne hipertermije i otoka. Ukoliko se nakon aplikacije vakcine jave znaci burne alergijske reakcije, životinjama je potrebno aplikovati adrenalin i antihistaminike (i.m.).

NAPOMENA: Vakcinu pre upotrebe rastvoriti, blago protresti i aplikovati je samo pomoću sterilnog šprica i igle.

KARENCA: Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: U originalnom pakovanju, na temperaturi od 2 °C do 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 1 godina.

PAKOVANJE: Kutija (a 5 bočica x 20 doza vakcine) i kutija (a 5 bočica x 20 ml rastvarača).