NOVPIRON®

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Analgo-antipiretik
ATCVet: QN02BB02

SASTAV: 1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Metamizol-natrijum 500 mg

DELOVANJE: Metamizol-natrijum ima analgetičko, antipiretičko i spazmolitičko delovanje koje je naročito izraženo na glatkoj muskulaturi gastrointestinalnog trakta i to kako kod velikih životinja i kod malih životinja. Međutim, izgleda da metamizol-natrijum nema efekat na pojačani spontani intestinalni motilitet kao ni na spazam prouzrokovan nervnom stimulacijom, holinergičkim lekovima, gangliostimulativnim lekovima, histaminom ili morfinom. Nasuprot ovome, metamizol-natrijum otklanja intestinalni spazam prouzrokovan bradikininom.
Kao i ostali nesteroidni antiinflamatorni lekovi tako i metamizol-natrijum deluje tako što inhibiše enzim ciklooksigenazu i biosintezu prostaglandina E2 koji je odgovoran za za povećanu produkciju toplote i nataj način snižava povišenu telesnu temperaturu. Spazmolitičko dejstvo najverovatnije nastaje blokiranjem dejstva bradikinina.

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, ždrebad, psi.

INDIKACIJE: Primena NOVPIRON® indikovana je u sledećim slučajevima:
Lek se upotrebljava za ublažavanje i uklanjanje bolova i grčeva, kao što su kolike konja, meteorizam creva i želuca (gasne kolike), kolike usled toničnog grča creva, kod opstipacije tankog creva, začepljenja jednjaka, lumbaga konja, vrlo bolnih rana i ozleda. Lek se primenjuje kod akutinih zapaljenskih procesa lokomotornog aparata (artritis, burzitis, tendinitis i miozitis). Lek se upotrebljava i za otklanjanje bolova nastalih tokom pregleda životinja, odnosno izvođenja dijagnostičkih bolnih procedura.

DOZIRANJE: Količina leka za i.v. i i.m. aplikaciju:
Konji, goveda                                            10 - 20 ml po životinji
Ždrebad (prema težini)                              5 - 10 ml po životinji
Psi                                                             0,25 ml na 4,5 kg tel. mase
Preporučena doza se daje jednom dnevno, a u težim slučajevima može se ponoviti posle 8 sati. Terapija se ponavlja u toku 5 dana.

NAČIN PRIMENE: Lek se primenjuje intramuskularnom ili intravenskom injekcijom. Kod konja se preporučuje spora intravenska aplikacija, prethodno temperiranog leka, a kod goveda, ždrebadi i pasa intramuskularna i intravenska aplikacija. Na jednom injekcionom mestu (i.m.) govedima se može dati najviše 10 ml leka, ždrebadima 5 ml, a psima 1 - 2 ml leka. Kod jakih količnih bolova preporučuje se intravenska ili kombinovana aplikacija leka. Zbog nedovoljno poznate inkompatibilnosti metamizol ne treba mešati u istoj brizgalici sa drugim lekovima.

KONTRAINDIKACIJE: Lek se ne primenjuje kod životinja sa obolelim bubrezima, jetrom, srcem i promenjenom krvnom slikom. Ne daje se kod gastroenteritisa, kod krvavljenja bez obzira na poreklo, kod dehidriranih i iscrpljenih životinja. Ne daje se trkačkim konjima najmanje 5 dana pred trku. Lek se ne primenjuje kod životinja kod kojih su dijagnostifikovane ulceracije na sluzokoži želuca i creva, kod životinja preosetljivih na na ovaj lek i neposredno pre i posle hiruškog zahvata. Lek se ne daje štenadima mlađim od 6 nedelja ni konjima namenjenim za ishranu ljudi.

NEŽELJENA DEJSTVA: Produžena primena metamizola prouzrokuje agranulocitozu, leukopeniju, ulcerozni gastroenteritis, povraćanja, krvarenje, poremećaj funkcije bubrega i jetre. Moguća je bolna reakcija i otok posle intramuskularne primene leka.

NAPOMENA: Lek se ne primenjuje kod trkačkih konja najmanje 5 dana pre trke. Izbegavati primenu leka kod dehidriranih, hipovolemičnih i hipotenzivnih životinja kako bi se sprečio mogući nefrotoksični efekat. Brza intravenska primena dovodi do hipotenzije i nekoordinisanih pokreta , pa je potrebna spora aplikacija. Ukoliko se lek aplikuje paravenozno nastaje iritacija tkiva koja može da pređe u nekrozu. Lek se ne primenjuje istovremeno ni u toku 24 časa sa bilo kojim drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekom i glukortikoidima. Ne primenjuje se sa aminoglikozidnim antibioticima i drugim potencijalno nefrotoksičnim lekovima. Predoziranje praparata prouzrokuje konvulzije i ataksije koje nastaju zbog stimulacije CNS-a.

KARENCA: Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana kao i 12 dana, a mleko 5 dana od poslednje aplikacije leka.

NAČIN ČUVANJA: Lek čuvati na temperaturi do 25°C , u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Staklena bočica sa 50 ml rastvora za injekciju.