OKSITETRACIKLIN LA

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Antibiotik
ATCVet: QJ01AA06

SASTAV: 1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Oksitetraciklin (u obliku dihidrata) 200,0 mg

DELOVANJE: Oksitetraciklin je tetraciklinski antibiotik širokog spektra dejstva izolovan iz kulture Streptomyces rimosus. Deluje bakteriostatski, a u višim dozama i baktericidno. Mehanizam dejstva oksitetraciklina se zasniva na vezivanju za 30s subjedinicu ribozoma i interferenciji sa RNK bakterija, odnosno na inhibiciji sinteze bakterijskih proteina. Blokirajući vezivanje aminoacil t-RNK za ribozome, ometa ugradnju aminokiselina u polipeptidne lance odnosno sintezu bakterijskih proteina. Samo manji deo oksitetraciklina vezuje se ireverzibilno, te se smatra da je reverzibilno vezan oksitetraciklin odgovoran za antibakterijsko dejstvo. Oksitetraciklin deluje protiv brojnih gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija (Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., Leptospira spp., Shigella spp., Brucella spp., Pasteurella spp., Clostridium spp., Erysipelothrix spp., Listeria spp., Moraxella bovis, Fusobacterium necrophorum, Actinobacillus spp. ...itd), mikoplazmi, hlamidija, rikecija i nekih protozoa. Oksitetracilin ne deluje protiv Proteus spp, Pseudomonas spp., Serratia spp., M. hyopneumoniae i M. bovis.

CILJNE VRSTE: Goveda, svinje i ovce.

INDIKACIJE: Terapija oboljenja goveda, svinja i ovaca uzrokovanim mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin: bronhopneumonije, gastroenteriti, septikemije, metriti, mastiti (opšta terapija), puerperalne infekcije, obezbeđenje hirurških zahvata.

DOZIRANJE: Doza leka za sve životinje iznosi 1ml/10kg t.m. jednokratno, a u težim slučajevima oboljenja doza se može ponoviti posle 3-4 dana.

NAČIN PRIMENE: Lek se aplikuje duboko intramuskularno (i.m.).

KONTRAINDIKACIJE: Ne primenjuje se kod jedinki preosetljvih na oksitetraciklin i druge tetracikline. Ne daje se u ranom graviditetu, poslednjoj trećini graviditeta, kao i sasvim mladim životinjama u uzrastu do tri nedelje. Ne primenjuje se kod životinja sa oštećenom jetrom i insuficijentnim bubrezima.

NEŽELJENA DEJSTVA: Povraćanje i prolazna dijareja.
Na mestu aplikacije može se javiti slabiji otok, koji spontano prolazi i bez intervencije za nekoliko dana. Tetraciklini primenjeni u višim dozama od terapijske mogu da imaju nefrotoksičan efekat. Ovaj efekat je zapažen i kod tetraciklina sa produženim delovanjem.
Tetraciklini imaju antianabolički efekat i mogu da prouzrokuju azotemiju koja se može pogoršati dodatnom primenom glukokortikoida. Ovaj lek može takođe da prouzrokuje metaboličku acidozu i elektrolitni disbalans. Duža primena tetraciklina prouzrokuje oštećenje jetre. Kod mladih životinja moguće je deponovanje u kostima i prebojavanje zuba.

NAPOMENA: Ne sme se davati intravenski!
Na jedno injekciono mesto ne aplikovati više od: 20 ml govedima, 10 ml svinjama i 5 ml ovcama. Ukoliko se doza leka ponavlja treba je dati na drugo injekciono mesto.

KARENCA: Meso lečenih životinja ne treba koristiti za ishranu ljudi u toku tretmana i 21 dan od poslednje primene leka. Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE:4 godine.Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.
Datum otvaranja označiti na etiketi na bočici.
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju. 

PAKOVANJE: Bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.