Ovce i koze

Kompletna smeša namenjena ishrani ovaca i koza u laktaciji sa 16% proteina. Upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku. Ova smeša poboljšava mlečnost grla, a samim tim se poboljšava i prirast i zdravstveno stanje podmlatka. Uz ovu smešu neophodno je obezbediti i kvalitetno seno.