PARAFER®

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Antianemik
ATCVet: QB03AC90

SASTAV: 1 ml injekcionog rastvora sadrži:
Trovalentno gvožđe (Fe+3 ) 100 mg (u obliku kompleksa sa dekstranom)

DELOVANJE: Gvožđe je od životnog značaja za organizam životinja i ljudi. Integralni je deo mioglobina i hemoglobina, neophodnih za transport i korišćenje kiseonika. Gvožđe je takođe i komponenta bitnih enzima u organizmu. Lek Parafer®, rastvor za injekciju, je koloidni, vodeni rastvor gvožđe dekstrana namenjen rutinskoj prevenciji mikrocitne hipohromne anemije prasadi. Gvožđe dekstran omogućava efikasno i značajno povećanje nivoa hemoglobina. Takođe, injektibilni preparati gvožđe dekstrana imaju pozitivan uticaj i na sintezu i broj eritrocita. Pored prevencije pojave sideropenične anemije, gvožđe dekstran povoljno utiče na poboljšanje prirasta, kao i povećanje otpornosti i vitalnosti mlade prasadi.

CILJNE VRSTE: Prasad.

INDIKACIJE: PARAFER® je namenjen prevenciji i lečenju mikrocitne hipohromne (sideropenične) anemije prasadi.

DOZIRANJE: PARAFER® se aplikuje jednokratno u količini od 2 ml po životinji (ekv. 200 mg Fe-dekstrana).

NAČIN PRIMENE: Lek se daje duboko intramuskularno (i.m.) sa unutrašnje strane buta, prasadi staroj 2-3 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Lek se ne primenjuje kod prasadi koja potiču od krmača deficijentnih u vitaminu E i/ili selenu zbog mogućih iznenadnih uginuća (anafilaktička reakcija).

NEŽELJENA DEJSTVA: Ponekad u tretiranih životinja, naročito kod predoziranja, može doći do lokalne inflamacije sa limfadentom, hemolizom, poremećajem hoda, a nije isključena ni pojava anafilaktičke reakcije, koja nastaje već nekoliko minuta posle aplikacije ili za 3 do 12 sati. Na mestu aplikacije leka dolazi do prolaznog prebojavanja tkiva.

NAPOMENA: Da bi se izbegla iznenadna uginuća prasadi, preporučuje se da se prvo tretira 1 do 2 praseta iz legla, a posle kraćeg vremena i preostali deo zapata. Ne daje se jedinkama sa poznatom preosetljivošću na gvožđe dekstran. Ukoliko se pojave alergijske reakcije, treba odmah primeniti adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide. Ne preporučuje se aplikacija leka kod tovljenika, a ako je to neophodno, onda mesto uboda treba da bude na vratnoj muskulaturi neposredno iza uva. Za aplikaciju leka koristiti sterilnu iglu i brizgalicu. Nije dozvoljeno mešanje leka Parafer® sa drugim preparatima u istoj brizgalici.

KARENCA: Nema ograničenja. U slučajevima prinudnog klanja, odbacuje se tkivo na mestu aplikacije.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine.Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 50 ml u kartonskoj kutiji. Staklena bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.