PEST-OL®

Emulzija za injekciju
za primenu na životinjama
Inaktivisana uljna vakcina protiv atipične kuge peradi.
ATCVet: QI01AA02

SASTAV: U dozi od 0,5 ml vakcina sadrži:
Aktivna supstanca:
Inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj La Sota:  HI titar ≥4 log 2

DELOVANJE: Vakcina se koristi za aktivnu imunizaciju kokoši nosilja neposredno pred pronošenje, u cilju prevencije pojave atipične kuge peradi izazvane patogenim virusom Newcastle. Vakcina sadrži virus Newcastle bolesti umnožen na pilećim embrionima, inaktivisan formaldehidom i suspendovan u uljnom adjuvansu.

CILJNE VRSTE: Koke nosilje neposredno pred pronošenje.

INDIKACIJE: Aktivna imunizacija protiv Newcastle bolesti (atipične kuge peradi).
Vreme za nastajanje imuniteta je 2 do 3 nedelje. Imunitet traje do kraja proizvodnog ciklusa.

DOZIRANJE: Vakcina se aplikuje u dozi od 0,5 ml.

NAČIN PRIMENE: Vakcina se aplikuje intramuskularno (i.m.) u grudnu muskulaturu.

KONTRAINDIKACIJE: Vakcina se ne daje bolesnim, kahektičnim i životinjama invadiranim parazitima. Vakcinu ne treba aplikovati neposredno pred transport.

NEŽELJENA DEJSTVA: Samo ponekad kod vakcinisanih životinja na mestu aplikacije može doći do pojave otoka, koji sam po sebi spontano prolazi.

NAPOMENA: Vakcinu pre upotrebe treba zagrejati na sobnu temperaturu, odnosno 24 časa držati na sobnoj temperaturi. Neposredno pre i u toku vakcinacije bocu sa vakcinom treba povremeno dobro protresti. Posle otvaranja boce, vakcina se mora utrošiti za najduže 24 sata.
Za vakcinaciju koristiti samo sterilan pribor. Tri meseca pre primene PEST-ol® vakcine, kokoši treba vakcinisati atenuiranom vakcinom protiv atipične kuge.

KARENCA: Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: U originalnom pakovanju, na temperaturi od  +2ºC do + 8°C zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 1 godina. Vakcinu  utrošiti odmah nakon prvog otvaranja.

PAKOVANJE: Bočica a 50 ml vakcine.