Pilići 1 - Starter

Potpuna smeša za tov pilića od 1. do 21. dana tova.
Sadrži 22% proteina.

Potpune smeše za tov pilića brojlera Veterinarskog zavoda Subotica predstavljaju visokokvalitetnu hranu koja omogućava optimalnu ishranu tovnih pilića od početka do kraja tova. Ishrana našim smešama daje izuzetne rezultate konverzije hrane i omogućava da se za kratko vreme dobiju zdravi i mesnati pilići.

Naše smeše u potpunosti zadovoljavaju potrebe brojlerskih pilića za sirovim proteinima, ispunjavajući sve zahteve u aminokiselinama i obezbeđujući odgovarajući nivo energije za normalno održavanje metaboličkih funkcija pileta i povećanje njegove telesne mase. Vitamini sa mikro i makro mineralnim materijama se nalaze u optimalnom odnosu.
Sve smeše mogu biti u brašnastom ili granuliranom obliku i mogu se naći u pakovanjima od 10, 20 i 40 kilograma.