Povidon jod

Preparat Povidon jod je namenjen za profesionalnu upotrebu tj. za preoperativnu dezinfekciju kože ruku i podlaktica hirurga, nanošenjem direkno na kožu.

SASTAV (m/V%):   
Aktivna supstanca: Jod 0,9-1,2%
Poli (vinilpirolidon) - jod kompleks 10%
ostale supstance do 100%                             

DEJSTVO:

Jod ima snažno dezinficijentno delovanje koje zavisi isključivo od količine oslobođenog elementarnog joda. Antibakterijska aktivnost joda zasniva se na jodaciji i oksidaciji sulfhidrilnih grupa, peptida, proteina, enzima, vitamina, masti i citozina u bakterijskoj citoplazmi i citoplazmatskoj membrani. Polivinilpirolidon poseduje visok afinitet prema ćelijskim membranama i praktično “ubacuje“ slobodan jod direktno u ciljnu ćeliju. Zahvaljujući ovakvim karakteristikama kompleksa polivinilpirolidon-jod, niže koncentracije joda primenjene u ovakvom obliku imaju višu baktericidnost od odgovarajućih koncentracija joda u vodenom rastvoru. Preparat deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije i gljivice: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium i Candida albicans.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:      

Preparat se koristi nerazblažen (odgovara 0,9-1,2% aktivne supstance joda) doziranjem direktno iz originalnog pakovanja.

Za preoperativnu dezinfekciju kože ruku i podlaktica hirurga: neposredno pre samog hirurškog zahvata oko 5 ml preparata naneti na dlanove a zatim razmazati na ruke i podlaktice, detaljno utrljavajući, u trajanju od 5 minuta. Nakon toga preparat sa kože isprati detaljno tekućom vodom.

Preparat primenjivati do 8 puta dnevno.

Pakovanje: 500 ml

Broj Rešenja za stavljanje u promet: 532-01-372/2014-20