Smeša LM2 19% proteina

Potpuna smeša za ishranu laboratorijskih miševa

Za više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte nas putem mejla vetzavod@vetzavod.com ili telefona +381 24 624 100.