Smeša PA 20% proteina

Potpuna smeša za ishranu laboratorijskih pacova

Za više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte nas putem mejla vetzavod@vetzavod.com ili telefona +381 24 624 100.