Smeša ZA 18% proteina

Potpuna smeša za ishranu laboratorijskih zamoraca

Za više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte nas putem mejla vetzavod@vetzavod.com ili telefona +381 24 624 100.