Smeša za jelene i muflone 16% proteina

Potpuna smeša za divljač preživare

Za više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte nas putem mejla vetzavod@vetzavod.com ili telefona +381 24 624 100.