SOPROFIH 48/10 STARTER HP

Potpuna smeša za gajenje jednomesečne mlađi šarana sa 48% proteina.Potpuna smeša za gajenje jednomesečne mlađi šarana koja se koristi za ishranu najmanjih uzrasnih kategorija šarana, od larve do 5 grama mase. Visok sadržaj proteina i izbalansiranost smeše obezbeđuje brz rast, zdravu mlađ i dobru konverziju hrane.