SOPROFISH 25/7 STANDARD

Ekstrudirana potpuna smeša za tov šarana sa 25% proteina

Ekstrudirana smeša za tov šarana koja se koristi u poluintenzivnom sistemu gajenja konzumnog šarana. Preporučuje se iskusnim proizvođačima ribe, koji prateći dinamiku razvojaprirodne hrane u ribnjacima, doziraju ovu smešu i time postižu odličan prirast i dobru konverziju. Upotrebom ove hrane dobija sebolji kvalitet mesa sa manjim procentom masti, što čini da ukus ovako proizvedenog mesa ribe bude karakterističan i prepoznatljiv.