SOPROFISH 38/7 INTENSIVE EFFECT

Ekstrudirana potpuna smeša za gajenje jednogodišnje mlađi šarana i intenzivno gajenje dvogodišnjeg i konzumnog šarana koja se koristi:

-u gajenju jednogodišnje šaranske mlađi (poluintenzivni i intenzivni sistemi).
-u intenzivnom gajenju dvogodišnje mlađi šarana i konzumnog šarana (u klasičnim ribnjacima i kaveznim sistemima). Smeša obezbeđuje dobar prirast gajenog šarana različitih uzrasnih kategorija i nizak koefcijent konverzije hrane. Doprinosi dobijanju mesa dobrog kvaliteta